Start Teambuilding Mösexa Impro Om Bra Scen Kontakt

 

Vad är impro?

Impro, eller improvisationsteater, är en uttrycksform där man jobbar utan manus. Vid en föreställning ger publiken förslag som är drivkraften för skådespelarna.

Allt sker i nuet. Inget är repeterat. Publikens interaktivitet leder skådespelarna åt något håll, sedan använder de sin fantasi, kreativitet och lyhördhet för att driva en historia vidare. Det är inte konstigare än att föra en vanlig dialog.

Alla kan impro

 

Barn behöver inte guidas för att blanda in fantasi i sina lekar. De kan impro.

 

En sten blir en bil, en ko, ett flygplan eller ett hus. Fantasin har inga gränser. 

 

När vi växer upp stimuleras inte fantasin i samma grad. Normer och intellektuellt tänkande tar över. Men alla har vi varit barn. Färdigheterna finns där. Det gäller bara att locka fram dem.

 

Vågar du vara spontan och fantisera kan du impro.

Det är inte svårare än så.

 

Impro entusiasmerar

För att bli bättre på att hantera oförutsedda situationer, för att samarbeta lättare, för att effektivisera kommunikationen eller för att helt enkelt ha fantastiskt roligt tillsammans i en grupp, introducerar vi under alla våra aktiviteter några grundläggande begrepp och tekniker inom improvisation som kan användas av alla, oavsett fallenhet för skådespeleri.

Grundläggande begrepp:

· Spontanitet

· Kreativitet

· Lyhördhet

· Bejakande

· Accepterande

© BraScen 2016 kontakt@brascen.com