Start Teambuilding Mösexa Impro Om Bra Scen Kontakt

Teambuilding

Bra Scen erbjuder teambuilding för alla slags grupper som behöver en gemensam plattform eller en välgörande injektion av inspiration.

 

Vår teambuilding utvecklar din kommunikationsförmåga, lyhördhet och kreativitet genom att gå igenom hur du agerar inför olika utmaningar och ge dig verktyg för att kommunicera och samarbeta ännu effektivare.

 

Vår teambuilding bygger på övningar och insikter från improviserad teater.

Med guidad improvisation befrias du från låsningar och invanda beteenden vilket minskar prestationskrav och stress. Det medför en effektivare inlärning då det bästa sättet att ändra ett beteende och lära för livet, är att öva när du känner dig bekväm.

© BraScen 2016 kontakt@brascen.com